• loukovice
  • loukovice
  • loukovice
  • loukovice

Informace z Městského úřadu Třebíč

Odbor správních činností – oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů:
Připravme si cestovní doklady před letošní turistickou sezonou
Začátkem roku se většinou zamýšlíme nad naší letní dovolenou. Upozorňujeme na včasnost výměny nebo vyřizování zcela nových cestovních dokladů, neboť je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní doklad vyřídit bez zbytečných front a obavy z toho, zda bude náš doklad do odjezdu nebo odletu na dovolenou hotový. S platným pasem můžeme vycestovat do všech států světa, v rámci EÚ a Schengenského prostoru lze cestovat i s platným občanským průkazem.
Některé státy mají specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou turisté na toto území vstupovat.
Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz  jsou určeny k základní orientaci. Proto Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Novinky, které na nás čekají
Od 1.července  2018 budou pro občany vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který bude rovněž sloužit k elektronické  identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Přístup k údajům v kontaktním el. čipu bude chráněn „identifikačním osobním kódem“, který si občan může zvolit již při převzetí občanského průkazu do užívání. Novinkou bude i ukončení vydávání občanských průkazů typu blesk s platností na 1 měsíc z důvodu ztrát, odcizení a rušení trvalých pobytů občanům.

Dosavadní občanské průkazy, vydané před 1. červencem 2018 zůstávají nadále platné po dobu v nich uvedenou. Výměna se bude týkat pouze občanů, kterým bude ze zákona končit platnost dosavadního občanského průkazu.

K podání žádosti o vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu je nutné předkládat platné doklady totožnosti, případně originály vydaných matričních dokladů.

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude předkládaný doklad při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován  platný doklad občana  k prokázání jeho totožnosti.
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč.
Veškeré informace, týkající se vydávání dokladů naleznete na stránkách www.trebic.cz„chci si zařídit“ → matrika a doklady

Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes UK - full information
BIGTheme - Free Templates